DeZaailander   #01 De Zaailander   Redactioneel


Redactioneel

Hé, soul-brothers and soul-sisters!Een nieuw tijdperk is aangebroken; het RSG-Leeuwarden gaat de geschiedenis in met de uitgave van het eerste nummer van de ZAAILANDER. Lees dat blad!

De ZAAILANDER is pas een echte schoolkrant, iedereen krijgt hem gratis uitgereikt. De ondoordringbare barrière tussen leerlingen onderling en leraren is doorbroken!

Wij wensen je veel plezier en lees nu gauw verder in deze sublieme uitgave van de ZAAILANDER.

MC & RHB

ROBBERT BARON: exploitatie leider, copywriter, lay-out man, vormgeving, illustrator, cartoonnist.
MICHIEL HOEKSTRA: fotograaf, copywriter, advertentie-aquisiteur, woordvoerder, typeur, humorist.
Medewerkers: dhr. Hageman, Jan Hoekstra, Douwe Joustra.
Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.
Bank: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.
Oplage: 1.000,000 exemplaren.

De ZAAILANDER is het onregelmatig verschijnend onafhankelijk orgaan van het RSG-Leeuwarden dat werd opgericht door MC & RHB de eerste September 1978.

Boze, leuke en alle andere brieven zijn van harte welkom in de ideeënbus.

No part of this magazine may be reproduced by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publishers

made in holland
patent pending in principal countries of the world

29 september 1978

1e Jaargang Nr. 1

Bekijk ook
Zaailander top 10
Dit is een democratisch blad, Kijk maar eens bij de Leraren Top 10. Inbreng van jou is hierbij mogelijk door die bon in te vullen. Doen dus! Ook kun je jouw mening over bijvoorbeeld feminisme en...

Herman brood
Als vanzelfsprekend hebben wij ook aandacht besteed aan het onlangs gehouden denderende popconcert van Herman Stokbrood en zijn Schimmelkaas, waar een speciaal daartoe opgeleid team (MH en RHB)...


Volgende
Redactioneel
Verder hebben wij in ons hoofdartikel, het exclusieve interview met de brugklassers van dit jaar, de psychologische problemen waarmee deze nieuwkomers te kampen hebben, uitgediept. Michiel Hoekstra...


Top