☰  Expo | DeZaailander | #02 De Zaailander | Pubertijdbesteding

Pubertijdbesteding

ZAALLANDER SPIEK CURSUS. Een absolute noodzaak als je je in de hedendaagse klassen wilt handhaven.

de Zaailander presenteert:


"PUBERTIJDBESTEDING Les 1

Dit is een cursus ter bevordering van het spieken, spijbelen, propje schieten en het wegwerken van leraren die over het algemeen zeer vervelend zijn. De Zaailander biedt u gratis de mogelijkheid om deze cursus te volgen. Aan het einde van deze cursus volgt een test om na te gaan of u in staat bent u in de moderne klas te handhaven.

theorieBenodigdheden:

Doorzichtige pen
Papier dat niet kraalt
Goede ogen (bril, contactlenzen)
Spiegel

Wat te doen?

Neem een papiertje, schijf daar de dingen op die je niet goed weet, draai je pen open en stop het papiertje erin.

Stop een papiertje, waarop je de nodige dingen geschreven hebt op bepaalde plaatsen zoals bijvoorbeeld: in je mouw, onder je horloge, achter je button, onder je ringen, in je oor.

Laat je ogen een keer testen bij een opticien, die het gratis doet. Heb je scherpe ogen? Gebruik ze dan door onopvallend naar het papier van je voor-, rechter- of linkerbuurman te kijken.

Oefen in het spiegelbeeld-schrift-lezen. Ga voor een spiegel staan met een boek en lees wat voor. Neem, tijdens het proefwerk of wat dan ook, het spiegeltje nonchalant in je hand en kijk, via het spiegeltje, op het papier van je buurman.

belangrijk:

Let op de leraar.
Schiet niet op het verkeerde moment in de lach.
Help elkander in de nood.
Verlink een ander niet.
Fluisteren niet boven 1,31 decibel.

practijkWanneer moet je spieken? Zoals ieder mens heeft ook de leraar periodes waarin hij minder oplettend is dan normaal. Hiervoor geldt de volgende formule: O = 3t + g*R + ūSē. In deze formule stelt O de onoplettendheid voor in paardekrachten, g de zwaartekracht in Newtons, R de nachtrust waarvan hij de vorige nacht heeft mogen genieten en S zijn schoenmaat.

De t is het tijdstip waarop de O maximaal is en wordt berekend aan de hand van de volgende formule: t = V(G + vē) + v - 1. De G stelt hierin de lengte van zijn gaap voor en de v het aantal gaatjes in zijn gebit. Heeft de desbetreffende leraar echter een kunstgebit, dan verandert de v in een konstante nl.: 56,037.

Veel succes!
prof. drs. A. F. Keik.

Extra Afbeelding
Pubertijdbesteding
Vorige
Pubertijdbesteding
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander