☰  Expo | DeZaailander | #04 De Zaailander
Redactioneel
Hallo crocusbollen, het alweer vierde nummer van de ZAAILANDER, wat u nu in uw al of niet gespierde armen heeft, is zo mogelijk nog beter dan de vorige. De populairste rubriek uit de voorgaande...
Lerarenpraatje: dhr. Pyt J. Sikkema
LeRAREnPRAATje DONALD DUCK & de tieronny fon ut normale gast: dhr. Pyt J. Sikkema Sawet un ier ferlyn stelde ik yn gwn klossen de fraach: "Wa wie Cornelis Prul?" Gijn learling koe my drp ondert...
Feest in de gymzaal
FEEST IN DE GYMZAAL. Een objectieve beschouwing over het feit dat er tot nu toe nog nooit gefeest mocht worden in de gymzaal. Wij op het RSG hebben n keer per jaar een fuif. Dat is niets vergeleken...
Laatste nieuws
"Laatste Nieuws" -VAN EEN ONZER VERSLAGGEVERS- Er zijn twee brugklassers in het water gevallen. Zij hadden ruzie om een meisje en er ontstond een vuistgevecht. Hierbij vielen zij tegen de nooddeur in...
Een Parlement voor Europa
EEN PARLEMENT VOOR EUROPA. Een ZAAILANDER-verslaggever bezocht een conferentie waar dit onderwerp aan de orde was, met speciaal het oog op de verkiezingen in juni. Op 20 en 21 december werd een...
Zaailander mode
ZAAILANDER-MODE. Deze keer gaf Mevr v. HEUSDEN een show met haar allernieuwste collectie ZAAILANDER MODE stijl: v. NEUSDEN Absoluut het einde voor het modieuse meisje van tegen-woordig. De klompen en...
Leerlingenraad
De RSG en het Zaalhandbaltoernooi
In de kerstvakantie werd wederom het groots opgezette zaalhandbaltoernooi voor schoolteams georganiseerd. Bij het voortgezet onderwijs was de deelname weer erg groot. In totaal werd er deelgenomen...
Paraplu
PARAPLU Het hiernaast geplaatste moordwapen, behoort sinds kort tot het wapenarsenaal van dhr. Lesterhuis. Het ZAAILANDER recherche team ondervond dat aan den lijve, toen het hem geschaduwd had....
Popgroepen
POPGROEPEN, HANGT HUN SUCCES VAN MUZIEK AF? In deze wetenschappelijke uiteenzetting wordt aan de kwaliteit van menig stukje muziek getwijfeld. Het nu volgende artikel is een wetenschappelijke...
Film
Elo presenteerde film "Juggernaut", een film over een bomexpert die op een schip een aantal bommen moet onschadelijk maken, wat lukt. Lui, negen maart is net zover! Dan draait Elo "Jaws", Geen...
Van de dekanen
VAN DE DEKANEN. In een opvoedend artikel luchten de dekanen Stavenga en Kromhout van de Meer over de toestanden hier in Leeuwarden. Van de dekanen Leraren opleiding, Ubbo Emmius: aanmelden tot 1...
He jij daar
H, JIJ DAAR Heb je zoveel hersens, dat je iets kunt uitvoeren, zodat het op tijd klaar is? Heb je zoveel technisch inzicht, dat je kunt stencilen zonder stomme en kostbare fouten te maken? Kan je zo...
Roken
Last van rook, zeg het ook VRIJHEID VOOR WIE? door ageeth Het roken van tabak heeft zich generaties lang ongehinderd kunnen uitbreiden en is zo langzamerhand een ingeburgerde gewoonte geworden in het...
Amnesty international
Amnesty International is in 1961 opgericht, nadat Peter Beman een artikel in een Engels weekblad had geschreven. Hierin uitte hij zijn bezorgdheid over de duizenden mannen en vrouwen die over de hele...
Pubertijdbesteding
De Zaailander presenteert: "PUBERTIJDBESTEDING Les 3 Nog niet bedreven in het op stelten zetten van een klas? De zaailander leert je de kneepjas van het vak, dus doe het puntje van je tong maar al...
Inzaaider
INZAAIDER is de nieuwe rubriek waar men de allerlaatste roddels uit de show-wereld van het RSG in lezen kan.
Voorpagina
Achterpagina
Redactioneel


Top


☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander