☰  Expo | DeZaailander | #04 De Zaailander | Redactioneel

Redactioneel

Hallo crocusbollen,

het alweer vierde nummer van de ZAAILANDER, wat u nu in uw al of niet gespierde armen heeft, is zo mogelijk nog beter dan de vorige. De populairste rubriek uit de voorgaande ZAAILANDERS is vervangen. Hiervoor in de plaats is de zogenaamde Inzaaider gekomen. Een lekkere roddelrubriek, die gevreesd is bij de leraren en geliefd bij de leerlingen. IdeeŽn hiervoor kun je in de ideeŽn-bus stoppen.

Hierin kun je bijvoorbeeld lezen hoe een bepaalde tekenmeester gemolesteerd is of hoe dhr. Huisman zijn goede daad deed.

Verder hebben wij de Duimpjes op de achterpagina vervangen door de ZAAILANDER ZTRIP. Wij vermelden maar vast dat je de laatste anekdote alleen kunt begrijpen, als je er minstens een half uur naar hebt zitten kijken.

Sterkte!

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.
Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.
Hoofdredactie: Michiel Hoekstra, Robbert Hans Baron.
Redactie: Irma Bron, Ageeth Huizenga, Marianne Mantel, Frederiek Oudeboon, Eelco Smits, Anita Frehe, Harry Hoekstra.
Vormgeving: Robbert Hans Baron.
Public Relations: Marianne Mantel.
Advertenties: Eelco Smits.
Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.

OPLAGE: 1000 exemplaren
DRUK: Gestetner-stencilmachines. ZAAILANDER ZZ.
STENCILS: Vinyl scanmaster, Long run.
TYPEWERK: Olympia

Ingezonden stukken: Uiterlijk 14 dagen voor verschijningsdata binnen. De redactie behoudt zich het recht voor deze zonodig in te korten. Anoniem plaatsen is mogelijk mits de naam bij de redactie bekend is.
Inzaaiders: en andere ideeŽn in de ZAAILANDER-bus.
Advertenties: kan men bij de redactie aanbieden. Prijs op aanvraag. De ZAAILANDER is niet verantwoordelijk voor het geadverteerde en erkent geen verplichting tot plaatsing van aangeboden advertenties.

De ZAAILANDER is het blad dat op de eerste september 1978 werd opgericht door Michiel Hoekstra en Robbert Hans Baron.

©1979

De ZAAILANDER is geheel gratis. The ZAAILANDER is completely free of charge. Die ZAAILANDER ist total gratis. La ZAAILANDER est tout ŗ fait gratuite. De ZAAILANDER is folslein forgees. ACER SEMITUM omnino pro deo est.

made in holland
patent pending in principal countries of the world

15 februari 1979

1e Jaargang Nr. 4

Extra Afbeelding
Redactioneel
Vorige
Redactioneel
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander