DeZaailander   #07 De Zaailander   Van de dekanen


Van de dekanen
Van de dekanen

VoorlichtingsdagenRijkshogere school voor tuin- en landschapsinrichting te boskoop op 15 december.
Koninklijke Militaire Academie te Breda op 1 december en 26 januari.
Stichting Nijerode, instituut voor Bedrijfskunde te Breukelen op 15 december en 15 maart.
Instituut voor autohandel, Driebergen op 26 januari en 2 februari.

H.B.O.-scholen die in januari de aanmeldingstermijn sluiten: (N.B. veel H.B.O.-scholen gaan ervan uit dat "wie het eerst komt, die het eerst maalt)

tot 31 jan.

Rijkshogere school voor tuin- en landschapsinrichting, Boskoop
Verloskundige Amsterdam/Rotterdam
Ortoptist Utrecht
Ergotherapie Huizen
Fysiotherapie Groningen
Officier voor speciale diensten.
Logopedie

tot 15 jan.

H.B.O.-V. Leusden
H.B.O.-V. Amsterdam
K. en O.

Nadere informatie over deze dagen is te krijgen bij de decanen.


Volgende
Van de dekanen
In deze onheuglijke tijden wil je natuurlijk wel weten of het geluk je gunstig gezind is. Horoscoop De leerlingen die dit jaar op school gekomen zijn, schijnen erg lastig, en moeilijk onder de duim...