DeZaailander   #08 De Zaailander   Redactioneel


Redactioneel

Dag krullebol!Opnieuw, presenteren wij, de ZAAILANDER in al zijn glorie en grootheid, zonder poespas en flauwekul, keihard maar mentaal gevoelig.
Dit keer geen exclusief interview met mevr. Schaper, ook geen voorspelling van wat er in de toekomst gaat gebeuren en ook geen terugblik op net afgelopen jaar van de ZAAILANDER, 1979, maar wat wij wel hebben, ho, hibbehibbehib, ik ben aan het lezen en geniet.
Na dit cultuur hoogtepunt even terug naar de keiharde zakenwereld. Wist jij dat een ZAAIILANDER meer dan zestig cent kost? Hou ím dus maar goed vast, en lees de volgende, meest sensationele en irrationele reportages, verslagen en onderzoeken. De conclusies zijn schokkend, de artikelen zeer interessant.

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.
Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.
Hoofdredactie: Arjen Visser.
Redactie: Sjoerd Patrouille, Aukje Scholten, Anita Schrader, Alianne ter Veer, Stefan Zegers, Wim de Jongh, Herman Cesar, Marjo Ruiter en William Valkenburg.
Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.
Oplage: 1.000 exemplaren.
Druk: Hippo-Print.
Typewerk: Olympia.
Advertenties: Bij de redactie inleveren.
Inzaaiders: In de zaailander-bus
Ingezonden stukken: Uiterlijk twee weken voor verschijningsdatum inleveren
Verschijningsdatum: Zie ZAAILANDER BORD
Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.
Alle rechten voorbehouden.
Opname in de leesportefeuille mag dan en slechts dan geschieden na schriftelijke toestemming van de uitgever.
Patent pending.
De voorpagina van deze ZAAILANDER is iets anders uitgevallen dan voorheen gebruikelijk was.
Je vindt hier het schoolreglement, zoals dat er een dikke honderd jaar geleden eruit zag.
Er is trouwens een commissie van de LLR bezig met een gloednieuw reglement, dat binnenkort bekend wordt gemaakt.

© 1980 by The Zaailander redactie
VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

25 januari 1980

2e Jaargang Nr. 2


Volgende
Redactioneel
Brieven SPORT DAG RSG Nadat een vorige R.S.G.-sportdag was afgelast, werd dan toch tijdens de rapporten-vergadering op 30 november 1979 een nieuwe gehouden. Of de E.L.O. geheel verantwoordelijk is,...


Top