☰  Expo | DeZaailander | #08 De Zaailander | Brieven

Brieven

Brieven

SPORT DAG RSG


Nadat een vorige R.S.G.-sportdag was afgelast, werd dan toch tijdens de rapporten-vergadering op 30 november 1979 een nieuwe gehouden. Of de E.L.O. geheel verantwoordelijk is, weet ik niet, maar ik wilde de organisatie wel even bedanken voor de geweldige sportdag, die voor mij (en voor vele andere) bestond uit twee keer tien minuten basketball. Van iedere tien minuten gingen echter ook nog eens 1 2 minuten verloren bij het wisselen. Al met al een geweldige sportdag!!!!??

Zou de organisatie en/of de rector voor de volgende sportdag ook daadwerkelijk een dag uit kunnen trekken, zodat de gehele school niet op een middag hoeft te sporten?

Door het benutten van de hele dag wordt het m.i. mogelijk om vaker dan 2 x 10 min. te spelen. Dit heeft tot gevolg dat de animo (zowel van publiek als deelnemers) groter wordt. Mocht die erg groot worden, trek er dan 1 dag voor uit. Wordt bijv. de middag voor de bovenbouw gereserveerd, dan kan er een goede sfeer in beide gym.-zalen komen, i.t.t. de sportdag van 30 nov. jl. Hierbij kwam je na een wachttijd van 4 uren even in de gym.-zaal, speelde binnen 45 min. twee keer (compliment voor de korte tijd tussen de twee wedstrijden) en vertrok weer, omdat de groepssfeer ontbrak. Een ieder speelde, omdat hij/zij zich had opgegeven, maar een "bere-gezellige" sfeer ontbrak.

Volgens mij zou bij een volgende sportdag met een opzet als van 30 nov. 79 de deelname minder zijn. Waar gaan we dan heen, want wat is een nevendoel van een sportdag??

R.P.

(advertentie)

EXAMENDe volgende brief kregen we toegestuurd door ondergetekenden met het verzoek deze te plaatsen omdat er geen andere manier is om de leerlingen te bereiken, omdat docenten de aan hun gestuurde mededelingen en gegevens vaak niet doorgeven.

Aan de leerlingen van de 4e en 5e klas havo en van de 4e,5 en 6e klas ath. of gymn. die scheikunde in hun pakket hebben!!!

Sinds kort bestaat er de mogelijkheid om de eindexamens en herexamens met de volledige uitwerking te kopen. Wij willen ons langs deze tot jullie wenden om jullie de mogelijkheid te bieden om je beter voor te bereiden op proefwerken, schoolonderzoeken en eindexamen. Repeteren per onderdeel is mogelijk via het in alle delen opgenomen alfabeties register, in deze serie zijn verschenen:

Eindexamens chemie havo deel 1. (1967 t/m 1973) prijs 14,00
Eindexamens chemie havo deel 2. (1974 t/m 1979) prijs 18,00
Eindexamens chemie VWO deel 1. (1971 t/m 1976) prijs 15,00
Eindexamens chemie VWO deel 2. (1977 t/m 1979) prijs 8,50

Je kunt een of meer delen uit deze serie bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op postgiro 4187877 (t.n.v. Souren te Heerlen). Wel moet je op het betalingsformulier de door jou gewenste delen vermelden (dus bv. vwo 1&2) en je eigen naam en adres want anders kunnen wij je de boeken niet toezenden.

de samenstellers,
J.Pennings (scheikundeleraar Sophianum)
W. Souren (scheikundeleraar Broekland-college)


TENTAMENAls men examen doet is het toegestaan om na afloop van het examen de opgaven mee te nemen.
Bij de tentamens echter mag dat niet.

Waarom niet? De kosten kunnen geen rol spelen want de opgaven worden gestencild en dat is erg goedkoop.

Het is namelijk zeer nuttig om die opgaven mee naar huis te nemen. Je kunt je fouten verbeteren en er zodoende wat van leren voor het volgend tentamen.

Dit zou de studie resultaten bevorderen en daardoor het aantal mensen dat zakt voor het examen kunnen verminderen.

een examenkandidaat.

DEBATLaatst was er op een dag een tweedekamerdebat uitgezonden op de tv. Wat erg jammer was dat alle leerlingen naar school moesten. Mijns inziens is echter zon gebeuren wel zo belangrijk om vrij voor te geven, temeer omdat dit bij kan dragen tot de maatschappelijke landelijke discussie over het betreffende onderwerp. Wat heeft zon uitzending anders voor zin? Het argument dat er niemand naar zou kijken is niet doorslaggevend, omdat er genoeg mensen zijn die zich er wel voor interesseren.

MARKERWAARDIn Aktua-TV van vorige week, op donderdag 17 januari, was een man aan het woord, die vertelde dat er in Wederland twee electriciteitscentrales extra zijn om te zorgen dat er op de uren van de dag dat er veel energie wordt verbruikt, genoeg electriciteit geleverd kan worden. Nu wilde hij m.b.v. windmolens en de overgebleven centrales, s nachts water in de Markerwaard pompen, om daarmee overdag energie op te wekken en zodoende de energie piek op te vangen. Hij zei dat de Markerwaard op deze manier 30 % van de Nederlandse energie produktie op zich kon nemen. Hiermee suggereerde hij duidelijk dat de energie door de windmolens die hij bij de Markerwaard wilde plaatsen, zou worden opgewekt. In werkelijkheid wordt de energie dan s nachts door de electriciteitscentrales opgewekt.

De TH Delft heeft uitgerekend in slechts 3% van de Nederlandse electriciteitsbehoefte kan worden voorzien door windmolens.

Door zulke programmas als die van vorige donderdag worden mensen gewoonweg misleid en dat is een kwalijke zaak.

Een scholier.
Extra Afbeelding
Brieven
Vorige
Brieven
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander