☰  Expo | DeZaailander | #09 De Zaailander | Redactioneel

Redactioneel

ZO MOET HET NIET!Een gewone door-de-weekse-dag. Een lokaal dat dient als kantoor. De weinige planten die er zijn, staan er onverzorgd bij; de één bijna verzopen, de ander bijna verdord. Iemand zit naar een fraaie poster van Blondie te staren; een ander zit bij de kachel. Alles is stil.

Plotseling, alsof een wekker de levenlooslijkende mensen tot leven brengt, komt alles in beweging. ledereen is druk in de weer. Het is alsof er grote paniek ontstaat: Iedereen praat, schreeuwt, niemand luistert. Het beeld van een schoolkrant die niet op tijd dreigt af te komen. Maar reken maar niet dat het zo bij jouw Zaailander gaat.

De Zaailander zit weer vol met gekke, grappige, serieuze, en nog veel meer soorten verhalen en rubrieken. En alles is op tijd afgekomen, zoals je wel zien zult. Wat er in staat, Daar zal ik het maar niet over hebben, dat staat wel in de inhoud....................zoals gewoonlijk.

Marjo Ruiter

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.
Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.
Hoofdredactie: Arjen Visser.
Redactie: Anita Schrader, Alianne ter Veer, Wim de Jongh, Herman Cesar, Marjo Ruiter en William Valkenburg.
Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.
Oplage: 1.000 exemplaren.
Druk: Hippo-Print.
Typewerk: Olympia.
Advertenties: Bij de redactie inleveren.
Inzaaiders: In de zaailander-bus
Ingezonden stukken: Uiterlijk twee weken voor verschijningsdatum bij de redactie inleveren
Verschijningsdatum: Zie ZAAILANDER BORD
Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.
Alle rechten voorbehouden.
Opname in de leesportefeuille mag dan en slechts dan geschieden na schriftelijke toestemming van de uitgever.
Met dank aan: Theo van Egeraat, Gabriëlle Baron, Redmer Riemersma, Albert de Groot
Patent Pending
© 1980 by The Zaailander redactie
VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

7 maart 1980

2e Jaargang Nr. 3

Extra Afbeelding
Redactioneel
Vorige
Redactioneel
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander