DeZaailander   #09 De Zaailander   Brieven


Brieven
Brieven

ARJEN!Aan de flitsende door Arjen verkrachte Zaailanderredactie. Als zijnde lezeres van het volgens jullie zelf flitsende blad werd ik beurtelings groen en geel. Arjen Visser is lid van de Zaailanderredactie, waar hij dus misselijk veel in te brengen heeft. Wat doet deze handige jongen? Hij pent de halve Zaailander vol met zijn mening over atoomwapens. Hij begint met te vertellen dat hij en zijn makkers een zitaktie hielden om de feestoptocht tegen te houden. Tjonge, wat een flinke kerel. Die dappere jongen gaat midden op de weg, of iets dergelijks zitten, om een feestoptocht tegen te houden van mensen, die wl een atoomschuilkelder willen hebben.
Arjen vertelt dan hoe laf het van de politie was om er op een gegeven moment (na waarschuwing natuurlijk) de motorfiets als stormram te gebruiken.
De onschuldige jongen was hier bijna aan gestorven. Hoe zielig! Als dit echt was gebeurd, hadden de andere demonstranten fijn kunnen klagen, dat door die wrede politie hun trouwe medezitter overreden is, en zo de nodige opschudding kunnen wekken. Atoomschuilkelders zijn zinloos, en het resultaat van agressief militair denken. De schuilkelder van je pa in de Tweede Wereldoorlog zeker ook h Arjen? Daarna nog een onbetaalde reklame voor het weledele groepje Onkruit. Wat doet deze interessante club o.a.? Smijten met verf naar de F-16, zitakties houden (een zr inspannend en vredelievend werk) en hongerstakingen. (Vele Nederlanders knarsetanden van woede omdat er geen onkruitleden stierven aan gebrek aan voedsel, hoewel ze toch aan zogenaamde hongerstakingen doen. (Het zal wel iets te maken hebben met deze week geen kroketten meer of zo).
Wat men ook van atoomwapens en atoomschuilkelders denkt, of men nu links is of men is rechts, de Zaailander is geen partijblad, waar Arjen Visser zomaar zijn prachtige vredesengelachtige mening aan de lezer kan proberen op te dringen. En als hij dat pers wil, dan kan hij dat ten 1e of aan een krant opdringen, of er een klein stukje over schrijven in de brievenrubriek of hij moet allebei de meningen erin zetten, en die van Onkruit en die van voorstanders van de atoom- en kernwapens eerlijkheidshalve.
Als de heer Arjen Visser wel eens van eerlijkheid gehoord heeft, want het schijnt te zijn dat het daar niet zo voorkomt in die grijze massa hersencellen van hem. Zo, lieve redactie, schrijf als reactie op mijn brief maar dat ik een vuile VVD-er ben of iets dergelijks, dat zal ik dan maar accepteren. Ik ben van mening dat je ondanks jullie heel andere standpunt verplicht bent deze brief in de brievenrubriek op te nemen als tegen-mening, want dat ik er anders nog wel wat aan ga doen.

FIETSENAktie Fiets
Fietsen die na de Krokusvakantie nog tegen het hek voor de school worden geplaatst, zullen onherroepelijk worden verwijderd en tegen de berijders ervan zullen strafmaatregelen worden getroffen.

Je hebt het zeker al gezien op het bord in de hal: STRAFMAATREGELEN tegen berijders van FIETSEN die hun fiets tegen het hek voor school hebben geplaatst... Dat is maar weer eens ouderwets van dik hout zaagt men planken.
De diepere betekenis van deze regeling en de manier waarop deze nu weer kenbaar wordt gemaakt ontgaat me een beetje.
Waarom in de eerste plaats is het zon ramp dat er soms fietsen voor tegen het hek staan? En waarom in de tweede plaats moet er dan op zon manier die regel kenbaar worden gemaakt dat alleen bij het lezen ervan je je al doodbaalt? Alleen al het feit dat er niet eens even wordt uitgelegd waarom je je fiets niet tegen het hek mag plaatsen is al een reden tot protest. Als er in het vervolg weer een regel wordt afgekondigd, kan dan ook vermeld worden waarom deze regeling er komt zodat je in ieder geval weet waar je aan toe bent, en kan evt. nog bekend worden gemaakt waarvoor de "fiet-senregel" geldt?

een fietsenparkeerder (naam bij de redactie bekend)

REACTIE OP REACTIE VAN REDACTIEHier volgt een reactie op het stukje, van een onbekende, kankerende leerlinge, geschreven door een gezaghebbend redacteur.
Ik snap niet dat door jouw, beste onbekende, de inderdaad wat linkse mening van Arjen aan de gehele ZAAILANDER redactie wordt toegeschreven.
Wij, de rest van de redactie keuren de aktie van Onkruit unaniem af en vinden Arjens artikel hierover ook verre van objectief. Door de plaatsing van het artikel "Trubbels rond parkeergarage", hoopten wij het geheel wat objectiever te doen laten worden.
Of wij in onze opzet geslaagd zijn, betwijfelen we. Op ons programma staat nog steeds een vrij kritisch artikel betreffende Onkruit, maar dat is nog steeds niet uit de bus gekomen.

Verder vind ik het nogal ongenuanceerd dat jij spreekt over "voorstanders van de atoom- en kernwapens". Wie is er zo gek dat hij die dingen leuk vindt. Niemand natuurlijk, maar ze zijn er nu eenmaal. De kennis ervan bestaat en dat kun je niet afschaffen. Ik bedoel je slaat wel een beetje erg veel door naar het militaristische standpunt.

En, wees gerust, we zullen je geen vuile VVD-er noemen, hoogstens een laffe onbekende, maar om even de realiteit onder ogen te zien: Jij bedreigt ons door te zeggen: "Want dat ik er anders nog wel wat aan ga doen." Afgezien van de grammaticale betwistbaarheid van deze zin, vinden we dat dit toch niet getuigt van redelijkheid of jouw voorkeur voor democratie.
Blijf in het vervolg redelijk, k als je kwaad bent!


Volgende
Brieven
Foto boven: Vlnr. Porsche Carrera, mevr. Bruggink, dhr. Vorwerk, de arken. Wie regelmatig les heeft in de arken zal het zijn opgevallen dat deze drijvende lokalen er weinig florissant uitzien. Je...


Top