DeZaailander   #10 De Zaailander   Redactioneel


Redactioneel

Hallo jij hoofdfuifgangerWe beschouwen deze ZAAILANDER als een klein opwarmertje voor de hoofdfuif en daarom is hij ook niet zo dik als je misschien gewend bent van ons. ECHTER, hij staat ook nu weer vol, maar dan ook EIvol en met de volgende meest indringende, onthullende én vooruitschouwende reportages en verhalen over de aanstaande hoofdfuif!

Was het voor jou tot voorkort nog een raadsel wat er zoal niet stond te gebeuren op dit grootse evenement, dan zal het na luttele bladzijden een open boekje voor jou zijn. Want geven wij in deze ZAAILANDER niet pagina’s informatie waarbij wij ook nog de betreffende, diepgaande achtergronden belichten? Jazeker!

En het lijkt ons dan ook meer dan logisch, wat zeggen we, het lijkt ons dan ook onze táak je mede te delen dat in de volgende ZAAILANDER een uitgebreide reportage plus beschouwing te lezen valt over dit gebeuren.

Je hoeft dus niet eens de hoofdfuif te bezoeken om er toch ten volle van mee te genieten!!!

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.
Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.
Hoofdredactie: Arjen Visser.
Redactie: Anita Schrader, Alianne ter Veer, Wim de Jongh, Marjo Ruiter en William Valkenburg.
Financiën: Herman Cesar
Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.
Oplage: 1.000 exemplaren.
Druk: Hippo-Print.
Typewerk: Olympia.
Advertenties: Bij de redactie inleveren.
Inzaaiders: In de zaailander-bus
Ingezonden stukken: Uiterlijk twee weken voor verschijningsdatum bij de redactie inleveren
Verschijningsdatum: Zie ZAAILANDER BORD
Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.
Daar het einde van het schooljaar weer nadert wordt het tijd om aan een nieuwe mensen voor volgend jaar te denken, dus meld je als je interesse hebt.
Alle rechten voorbehouden.
Opname in de leesportefeuille mag dan en slechts dan geschieden na schriftelijke toestemming van de uitgever.
Met dank aan: Theo van Egeraat, Gabriëlle Baron, Arjen Visser, Dhr. Gramberg, Objectief, Marianne Taselaar, Elkje Dijkstra, De Kabarè ekspress, De organisatoren van actie tachtig.
Vormgeving: ROBAR ARVIS ©Studio’s
The ZAAILANDER is video-taped before a life audience.

© 1980 by The Zaailander redactie
VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

18 april 1980

2e Jaargang Nr. 4

Bekijk ook
JJ.Gramberg & his Motorbike
Dhr. J.J. Gramberg rijdt sinds jaar en dag zonder een centje pijn op zijn brommer. Naar aanleiding van het feit dat hij zijn verzekeringsplaatje op de kop op z’n brommer had geschroefd, filosofeert...

Hoofdfuif
We hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen, maar op pagina 8 vind je de reportage over de komende hoofdfuif. Wat rest ons nu dan je te zeggen dat we je veel plezier wensen. Deze ruimte moet nog even...


Volgende
Redactioneel
Brieven erresgé Ik zou even willen reageren op de rubriek Erresgé van Michiel Hoekstra. Naar mijn mening had dit artikel beter kunnen heten: "Erresgé door Arjen Visser". Het was een verhaal over...


Top