☰  Expo | DeZaailander | #12 De Zaailander | Vergelijk je school

Vergelijk je school

Hoe leeft een scholengemeenschap? Die vraag heb ik me gesteld en daarom heb ik een verslag geschreven van de overeenkomsten en de verschillen tussen de Stedelijke Scholenggemeenschap, het Stedelijk Gymnasium en de Rijksscholengemeenschap.

VERGELIJK JE SCHOOL

De meest frappante, en in mijn ogen ook droevige, conclusie is wel dat de belangstelling voor de betrokkenheid bij het schoolgebeuren van de kant van de leerlingen vrijwel nihil te noemen is. Ik heb de aktiviteiten van de leerlingen op de drie verschillende scholen vergeleken. Dit verslag is een droge opsomming en pretendeert niet meer dan informatie te leveren.

SSG: is geen scholieren paradijsOp de SSG zitten ongeveer duizend leerlingen, circa vijfenzestig leraren, vier conrectoren en één rector, drs. Kamminga. De leerlingen hebben geen schoolclub, maar wel een leerlingenraad, waar maar weinig animo voor is en die zodoende uit een besloten groep mensen bestaat. Deze leerlingenraad beschikt over een eigen vergaderruimte, waarvan onregelmatig gebruik wordt gemaakt. De leden van de raad mogen de lerarenvergaderingen bijwonen en daar ook hun mening uiten. Verleden jaar, het eerste jaar van de leerlingenraad, heeft een commissie van deze raad geprotesteerd tegen de fusie met de Mavo in hun gebouw en tegen het driejarige brugklas-plan. Over die onderwerpen hebben zij ook met wethouder Ten Brug gesproken. Dit mocht niet baten.

Op de school verschijnen twee bladen: Pietje, het leerlingenblad en het SSGouderblad, dat voornamelijk voor de ouders bestemd is. Zij worden beide door de school bekostigd en de offsetpers wordt ervoor beschikbaar gesteld. Er wordt geen censuur gepleegd. Er zijn het afgelopen jaar twee fuiven geweest: één op school in de kantine (die beschikt over een permanente geluidsinstallatie), waarvan de organisatie in handen was van de leraren, en één in Zalen Scnaaf, die door de leerlingen op touw was gezet. Beide keren werd het feestgedruis voorafgegaan door een kabaret. De directie is redelijk toegevelijk en moedigt ook ideeën van de leerlingen aan.

RSG: weinig feestgedruisDe RSG, die op het Zaailand is gevestigd, bestaat uit ongeveer negenhonderd leerlingen, vijfenvijftig leraren, drie conrectoren en één rector, drs. Pijnacker. Deze school heeft zowel een schoolclub als een leerlingenraad. De schoolclub Eloquentia heeft een bestuur van zo’n vijf man dat zo nu en dan eens wisselt.

Het organiseert ondermeer eens per jaar een hoofdfuif in de Harmonie met een avond vullend kabaret en daarna live muziek. Soms zijn er filmavonden, waarop meestal een bekende film wordt gedraaid. Jaarlijks is er voorts een session, waar iedereen zijn of haar kunnen kan vertonen.

De leerlingen hebben de beschikking over een huis achter de school waar een studieruimte in zit, een donkere kamer voor de fotoclub is en waar de redactie van de schoolkrant zich heeft gevestigd.

De school heeft een kantine, echter zonder geluidsinstallatie. De leerlingenraad bestaat uit enkele enthousiaste mensen die veel vergaderen, maar daar weinig mee opschieten. De raad heeft een keer mogen beslissen over de kleur van het WC-papier, maar heeft verder geen inspraak.

De andere leerlingen tonen weinig belangstelling voor de aktiviteiten van de leerlingenraad. Wel is er één keer een forumavond georganiseerd over democratisering van de school, waarop echter zo weinig leerlingen verschenen zijn dat de eigenlijke besprekingen zijn afgelast. Verder worden er sportdag en een dropping in mekaar gedraaid.

GYM: grote activiteit helaas ingestortHet Stedelijk Gymnasium, bestaande uit vierhonderdvijftig leerlingen, dertig leraren, twee conrectoren en één rector, drs. Walter Boer, is in het bezit van een schoolclub de LGC en bestaat uit vijf mensen die zorgen voor vele feesten, filmavonden en de jaarlijkse Grote Fuif in de Harmonie. Deze avond bestaat uit: een stuk muziek gebracht door het schoolorkest onder leiding van J. Ten Brug jr., een toneelstuk, een kabaret en daarna dansen. Vroeger was er nog een kulturele avond, maar die blijkt verdwenen te zijn.

Subclubs van de LGC zijn: De fotoclub (zonder eigen donkere kamer), de bridge-club, de tafeltennisclub en de volleybalclub. Zo nu en dan bloeien ook de handenarbeidclub en de elektronikaclub op. Hoewel er veel "vraag" is naar een discussie avond, is, als het puntje bij paaltje komt, de belangstelling daarvoor zeer gering. De LGC bemoeit zich dus alleen met feestelijkheden buiten de schooltijden om.

Op het Gym verschijnt heel onregelmatig het schoolblad "De Stentor", dat bekostigd wordt door de LGC en waarop geen censuur wordt uitgeoefend. Op deze school is geen leerlingenraad, hoewel er enkele pogingen zijn geweest deze op te richten;
er was te weinig animo voor, omdat men het nut er niet van inzag.

Schoolreisjes moeten door de leerlingen zelf georganiseerd worden, maar soms worden deze gesubsidieerd. De Rome-reis echter wordt voor de vijfde klas-leerlingen op touw gezet door de leraren en de directie. Het schoolgebouw bevat nu een nieuwe kantine, waarin de beloofde geluidsinstallatie en filmkabine nog ontbreken. Ook hier wordt jaarlijks een sportdag gehouden.

De directie is (onder voorbehoud) enthousiast voor suggesties.

MENSWAT


mensa
mensae
mensae
mensam
mensa
mensbam plat op de tafel

Extra Afbeelding
Vergelijk je school
Vorige
Vergelijk je school
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander