Hoe ziet het programma eruit? (1/1)
De training duurt in totaal 5 maanden en vindt plaats in groepsverband (max. 15 deelnemers). Na deze periode ben je in staat om zelfstandig verder te trainen. Omdat gedragsverandering nu eenmaal tijd kost, worden er 3 terugkomsessies ingepland, namelijk na 6 weken en na 3 en 12 maanden. Deze sessies zijn bedoeld als stok achter de deur, maar ook om het nodige weer op te frissen en om te bespreken waar je tegenaan bent gelopen als zelfstandige hardloper.

De eerste 12 weken zal de groep intensief begeleid worden, door een fysiotherapeut en/of een motivatie coach. We zullen het traject beginnen met krachttraining om het lichaam optimaal voor te bereiden op het hardlopen en zo de kans op blessures zo klein mogelijk te maken. Ook zal bij iedere deelnemer de looptechniek worden besproken en waar nodig worden gecorrigeerd en besteden we aandacht aan hoe je jezelf kunt motiveren om door te zetten. Als je lichaam na 4 weken voldoende getraind is, zal rustig worden begonnen met het hardlopen, waarbij je gestimuleerd wordt in eigen tempo te lopen.
1012 views
 Send a Friend
E-mail To: 
E-mail From: 
Message: