☰  Expo | DeZaailander | #03 De Zaailander | Lerarenpraatje: dhr. van Lottum

Lerarenpraatje: dhr. van Lottum

LERARENPRAAT. Dit keer is de totaal geschokte heer van Lottum aan het woord in een artikel over feminisme.

leRAREnPRAATjeFEMINISME

gast: dhr. van LottumGeheel gegrepen door het artikel van Irma en Ageeth in het vorige nummer van de Zaailander, heb ik het in mijn hoofd gehaald om iets te schrijven over "vrouwenzaken".

Als man is het erg moeilijk om aan te geven wat discriminerend, ten opzichte van meisjes-vrouwen, is en werkt in de samenleving. Daarom zal ik hier geen voorbeelden geven van discriminatie, maar wil ik wat kwijt over een vrouwenbeweging waardoor ik mij voel aangesproken, het feminisme. Om aan te geven wat, volgens mij een man, het feminisme is, wil ik het feminisme vergelijken met de emancipatiebeweging.

De emancipatiebeweging heeft zich, evenals het feminisme, ten doel gesteld om het meisje-de vrouw dezelfde mogelijkheden te bieden als de jongen-man. De emancipatiebeweging denkt dit te bereiken door te zorgen dat het meisje-de vrouw, in deze samenleving op een gelijke manier behandeld wordt als de andere sexe. Dit betekent dat het meisje-de vrouw de kans moet krijgen om de leuke dingen te doen die de jongens-mannen ook doen. Hiervoor moeten dan allerlei maatregelen getroffen worden, zoals het niet benadrukken van het vrouwelijke karakter van diverse beroepen, het inrichten van crèches en kinderdagverblijven enz. Dit alles heeft ten doel de vrouw de kans te geven om uit dat "ellendige huishouden" te komen en te zorgen dat het meisje daar niet in terecht komt. Zwart-wit gesteld kun je zeggen dat de emancipatiebeweging kiest voor de mannen kant van de samenleving.

Bij het feminisme vind je natuurlijk hetzelfde streven als bij de emancipatiebeweging, het meisje-de vrouw op een gelijk niveau brengen als de jongen-man. Het is bij het feminisme niet de bedoeling on het meisje-de vrouw dezelfde plaats te geven als de man in de mannensamenleving van nu. De "vrouwelijke" beroepen, het huishouden worden niet als last gezien, maar als één van de vele vormen van arbeid en gelijkwaardig aan de "mannen" beroepen. Hierbij heeft ieder, vrouw-man, evenveel recht om iedere vorm van arbeid te kiezen die zij-hij wil. Het gaat hier om een gelijke beoordeling als twee gelijke mensen. Voor dit laatste is meer nodig dan alleen maar plaats maken voor de vrouw-het meisje en erkennen dat wat de man kan de vrouw-het meisje ook kan. Hier is een verandering van mentaliteit voor nodig.

Extra Afbeelding
Lerarenpraatje: dhr. van Lottum
Vorige
Lerarenpraatje: dhr. van Lottum
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander